Organizatorzy

Katedra Epizootiologii
z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Sekcja Fizjologii i Patologii Ptaków
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca
prof. dr hab. Alina Wieliczko

Sekretarz
dr wet. Maciej Kuczkowski

Członkowie:
dr Kamila Bobrek
lek. wet. Monika Chmielewska-Włodyka
mgr Katarzyna Ćwiek
dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.
lek. wet. Piotr Falkowski
dr Anna Matczuk
dr wet. Tomasz Piasecki
dr wet. Anna Woźniak-Biel