Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków
i Zwierząt Egzotycznych


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu