Organizatorzy
mają zaszczyt zaprosić
na jubileuszową 50. konferencję naukową nt.:

„Aktualne problemy
w patologii drobiu”

Konferencja z udziałem wykładowców krajowych i zagranicznych odbędzie się w dniach

28-30 czerwca 2019 r.

Hotel „Polanica Resort & Spa”
ul. Górska 2
57-320 Polanca-Zdrój

Konferencja rozpocznie się 28 czerwca o 13:00 i zakończy 30 czerwca o 15:00.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Alina Wieliczko