Organizatorzy
mają zaszczyt zaprosić
na jubileuszową 50. konferencję naukową nt.:

„Aktualne problemy
w patologii drobiu”


PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. dr h.c. TADEUSZ TRZISZKA

Główny Lekarz Weterynarii
dr BOGDAN KONOPKA

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za udział w 50. Jubileuszowej Konferencji Naukowej poświęconej aktualnym problemom w patologii drobiu, która odbyła się w dniach 28–30 czerwca 2019 r. w Polanicy - Zdroju.

Bardzo dziękuję wszystkim Wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji, przygotowanie materiałów, wygłoszenie referatów i owocną dyskusję.

Podziękowanie kieruję również do naszych Sponsorów – firm farmaceutycznych i producentów drobiu, którzy od wielu lat wspierają nas merytorycznie i organizacyjnie.

Słowa serdecznego podziękowania przekazuję wszystkim Uczestnikom konferencji - dziękuję Państwu za inspirację do pracy i coroczną obecność. To dla Państwa czynimy starania, aby tematyka przedstawiana na konferencji oraz wiedza i doświadczenie Prelegentów spotkały się z Państwa akceptacją i uznaniem.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Alina Wieliczko